Odsjek za kontrolu kvalitete medicinskih proizvoda

Lokacija: Don Petra Šimića 2, 10000 Zagreb

Provođenjem aktivnosti osiguranja i kontrole kvalitete prema zahtjevima normi (ISO 13485 i drugih primjenjivih harmoniziranih standarada) i direktivi za medicinske proizvode (93/42 EEC) ostvarujemo ciljeve kvalitete proizvoda.

Glavne aktivnosti odsjeka su:

  • upravljanje nesukladnostima
  • kontrola kvalitete ulaznih materijal, međuproizvoda i gotovih proizvoda
  • praćenje uvjeta u proizvodnji
  • nadzor validacijskih aktivnosti
  • praćenje i pregled kvalitete proizvoda