Odjel za puštanje proizvoda u promet

Lokacija: M. Bedeka 23, 10251 Hrvatski Leskovac

Odgovorna osoba donosi odluku o kvaliteti gotovog proizvoda te odobrava stavljanje proizvoda na tržište. Donošenje odluke o kvaliteti i odobravanje od strane odgovorne osobe podrazumijeva da je serija parenteralnog pripravka sukladna odobrenjima/rješenjima dobivenim od strane HALMED i da su provedeni svi postupci kako bi se osigurala kvaliteta proizvoda.