Odjel osiguranja kvalitete

Lokacija: M. Bedeka 23, 10251 Hrvatski Leskovac

Poštujući principe dobre proizvođačke prakse za lijekove nastojimo ispuniti ciljeve kvalitete postavljene za realizaciju procesa, kako proizvodnje, tako i drugih pomoćnih procesa.

Glavne aktivnosti osiguranja kvalitete su:

  • upravljanje nesukladnostima
  • pokretanje korektivnih i preventivnih radnji
  • upravljanje reklamacija na gotove proizvode
  • upravljanje reklamacijama na ulazne materijale
  • auditi dobavljača/proizvođača
  • nadzor nad validacijskim i kvalifikacijskim aktivnostima
  • praćenje i pregled kvalitete proizvoda