Odjel kontrole kvalitete infuzijskih otopina

Lokacija: M. Bedeka 23, 10251 Hrvatski Leskovac

Kontrola ulaznih materijala i gotovih proizvoda provodi se u cilju ranog otkrivanja mogućih odstupanja od zahtijevane kvalitete i sprječavanja ugradnje u proizvod ili izlaska na tržište. Provodi se u svim fazama proizvodnog procesa, od nabave i kontrole ulaznih materijala, preko kontrole samog procesa i uvjeta proizvodnje, završne kontrole gotovih proizvoda prije puštanja u promet, ali i tijekom cijelog roka valjanosti proizvoda, do skladištenja i isporuke gotovih proizvoda.