Odjel otopina

Lokacija: M. Bedeka 23, 10251 Hrvatski Leskovac

Proizvodnja otopina za infuziju u okviru Stanice za transfuziju krvi započela je 1949. godine i do 1975. godine bila je jedina takva proizvodnja u Hrvatskoj izvan bolnica.

Shvaćajući važnost razvoja proizvodnje, sedamdesetih godina, Zavod za transfuziju vlastitim sredstvima započinje gradnju pogona za proizvodnju otopina za infuziju na lokaciji Petrova 3, a s proizvodnjom započinje 1975. godine. Kao rezultat rasta potreba Zavoda za transfuziju i bolnica, kao i praćenja regulative, proizvodnja otopina za infuziju raste a procesi proizvodnje se automatiziraju.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu 2009. godine dopunio je svoj asortiman Plivinim asortimanom otopina za infuziju te se proizvodnja istih odvija na lokaciji Hrvatski Leskovac.

Odjel otopina ustrojen je s ciljem planiranja, pripreme i provedbe izrade i opremanja primarno parenteralnih pripravaka, ali i izradu i opremanje drugih vrsta kapljevitih pripravaka na bazi vode za injekcije. U tu svrhu proizvodnja se provodi korištenjem namjenski dizajnirane opreme i prostora te postupajući u skladu sa zahtjevima Zakona o lijekovima, hrvatskim normativnim zahtjevima te pravilima zaštite na radu.

Redovni proizvodni program najvećim dijelom se ostvaruje kao proizvodnja terminalno steriliziranih otopina za infuziju, koncentrata za otopinu za infuziju i otapala (voda za injekcije) korištenjem tri tehnologije (s obzirom na vrstu primarnog pakiranja):

  • staklene boce (volumeni 30 – 500 mL) – dvije proizvodne linije,
  • plastične (PELD) boce (volumen 500 mL) – Blow-fill-seal tehnologija,
  • plastične vrećice (volumeni 500 – 2000 mL) – Form-fill-seal tehnologija,

a svima je zajednička primjena načela i smjernica dobre proizvođačke prakse –DPP (kako općih tako i specifičnih za proizvodnju sterilnih lijekova) te vlastitih proizvodnih postupaka i pisanih propisa.

Infuzijske otopine su bistre, sterilne i apirogene otopine, bez čestica stranog porijekla za parenteralnu primjenu. Predstavljaju osnovnu terapiju u kriznim stanjima, terapiji prije, tijekom i nakon operacije s ciljem što boljeg operacijskog tijeka i izlječenja.

Kao proizvođača sterilnih otopina prepoznale su nas i strane kompanije kao zanimljivog poslovnog partnera ( Njemačka, Italija, Jemen ) pa je tako krajem 2014. godine potpisan ugovor sa Njemačkom kompanijom Serumwerk.

Trenutno kao ugovorni proizvođač za Serumwerk proizvodimo sterilne infuzijske otopine u plastičnim vrećicama volumena 500 mL. U pripremi su i drugi volumeni plastičnih vrećica ( 250 mL ).