Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 85….