Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog trenutno povećanih zaliha krvnih pripravaka 0+ (poz) i B+ (poz) krvne grupe, molimo darivatelje da odgode darivanje krvi. Hvala. Zahvaljujemo svim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Politika kvalitete

 

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je neprofitna, ovlaštena zdravstvena ustanova koja obavlja transfuzijsku, laboratorijsku i farmaceutsku djelatnost. Državni je zavod i Referentni centar za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.
U okviru transfuzijske djelatnosti obavlja prikupljanje, ispitivanje, preradu, pohranu i distribuciju krvi i krvnih pripravaka.
U okviru laboratorijske djelatnosti obavlja eritrocitnu dijagnostiku, dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti, molekularnu dijagnostiku, trombocitno/leukocitnu dijagnostiku i hemostazu te mikrobiološka ispitivanja.
U okviru farmaceutske djelatnosti proizvodi parenteralne otopine i medicinske proizvode za jednokratnu upotrebu.
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu se obvezuje:
 primjenjivati važeće hrvatske i europske zakone, norme i preporuke u svim područjima poslovanja;
 sve radnike uključiti u neprekidno poboljšavanje sustava kvalitete u skladu s normama ISO 9001, ISO 13485 i ISO 15189, ISO/IEC 17025 te zahtjevima dobre proizvođačke i dobre laboratorijske prakse;
 pratiti stručna iskustva i novosti, provoditi istraživanja i trajno primjenjivati nove znanstvene spoznaje radi postizanja veće sigurnosti davatelja i bolesnika te veće sigurnosti i djelotvornosti proizvoda i usluga;
 provoditi pravodobne, sustavne oblike komunikacije s korisnicima i radnicima u cilju sigurnosti i djelotvornosti proizvoda, uzajamno korisne suradnje, ispunjavanja njihovih zahtjeva i povećanja zadovoljstva;
 osigurati trajnu izobrazbu i osobni razvoj u stručnom i znanstvenom području te poticati kreativnost, motivaciju i timski rad radnika;
 primjenjivati poslovne i etičke norme i biti otvoren i prilagodljiv prema suradnicima i korisnicima naših proizvoda i usluga;
 objektivno, sustavno procjenjivati dobavljače i razvijati s njima partnerske odnose;
 obavještavati zajednicu o važnosti davanja krvi i provoditi izobrazbu o mogućim rizicima i komplikacijama u cilju njihovog sprječavanja i povećanja
samodostatnosti i sigurnosti transfuzijskog liječenja bolesnika;
 planirati i organizirati rad provjerenim i učinkovitim poslovnim procesima temeljem procjene rizika na djelotvoran i ekonomičan način;
 uspostaviti ciljeve i mjerljive pokazatelje za proizvode i procese, redovito ih pratiti i obrađivati i temeljem tih pokazatelja donositi stručne i poslovne odluke.
Ostvarivanje ciljeva ove politike kvalitete, sigurnost i zadovoljstvo korisnika naših proizvoda i usluga te dobrovoljnih davatelja krvi, obveza je uprave i svih radnika i mjerilo kvalitete našeg poslovanja.
U Zagrebu, 19. prosinca 2012.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je neprofitna, ovlaštena zdravstvena ustanova koja obavlja transfuzijsku, laboratorijsku i farmaceutsku djelatnost. Državni je zavod i Referentni centar za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.

U okviru transfuzijske djelatnosti obavlja prikupljanje, ispitivanje, preradu, pohranu i distribuciju krvi i krvnih pripravaka.

U okviru laboratorijske djelatnosti obavlja serološku i molekularnu dijagnostiku, eritrocitnu, leukocitnu, trombocitnu dijagnostiku i hemostazu te mikrobiološka ispitivanja.

U okviru farmaceutske djelatnosti proizvodi parenteralne otopine i medicinske proizvode za jednokratnu upotrebu.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu se obvezuje:

  • primjenjivati važeće hrvatske i europske zakone, norme i preporuke u svim područjima poslovanja;
  • sve radnike uključiti u neprekidno poboljšavanje sustava kvalitete u skladu s normama ISO 9001, ISO 13485, ISO 15189 i ISO/IEC 17025 te zahtjevima dobre proizvođačke i dobre laboratorijske prakse; 
  • pratiti stručna iskustva i novosti, provoditi istraživanja i trajno primjenjivati nove znanstvene spoznaje radi postizanja veće sigurnosti dobrovoljnih davatelja i bolesnika te veće sigurnosti i djelotvornosti proizvoda i usluga; 
  • provoditi pravodobne, sustavne oblike komunikacije s korisnicima i radnicima u cilju sigurnosti i djelotvornosti proizvoda, uzajamno korisne suradnje, ispunjavanja njihovih zahtjeva i povećanja zadovoljstva; 
  • osigurati trajnu izobrazbu i osobni razvoj u stručnom i znanstvenom području te poticati kreativnost, motivaciju i timski rad radnika; 
  • primjenjivati poslovne i etičke norme i biti otvoren i prilagodljiv prema suradnicima i korisnicima naših proizvoda i usluga; 
  • objektivno, sustavno procjenjivati dobavljače i razvijati s njima partnerske odnose; 
  • obavještavati zajednicu o važnosti darivanja krvi i provoditi izobrazbu o mogućim rizicima i komplikacijama u cilju njihovog sprječavanja i povećanja samodostatnosti i sigurnosti transfuzijskog liječenja bolesnika; 
  • planirati i organizirati rad provjerenim i učinkovitim poslovnim procesima temeljem procjene rizika na djelotvoran i ekonomičan način; 
  • uspostaviti ciljeve i mjerljive pokazatelje za proizvode i procese, redovito ih pratiti i obrađivati i temeljem tih pokazatelja donositi stručne i poslovne odluke.


Ostvarivanje ciljeva ove politike kvalitete, sigurnost i zadovoljstvo korisnika naših proizvoda i usluga te dobrovoljnih davatelja, obveza je uprave i svih radnika i mjerilo kvalitete našeg poslovanja.

 

Ravnateljica HZTM

Prim.dr.sc. Irena Jukić, dr.med.

U Zagrebu, 30. listopada 2014.