Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Stanje zaliha 0 krvne grupe je izuzetno smanjeno stoga vas molimo da se odazovete darivanju krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Izjava o pristupačnosti

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26.listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu koja se nalazi na adresi 
https://www.hztm.hr/

Stupanj usklađenosti


Mrežno sjedište 
https://www.hztm.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj


Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 • Nije omogućeno preskakanje navigacije, odnosno prijelaz na glavni sadržaj

 • Nije omogućena responzivnost mrežnih stranica

 • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis

 • Slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava

 • Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana

 • Mrežna stranica ne podržava dodatni način rada koji od korisnika ne zahtjeva sposobnost prepoznavanja boja

 • Pomoću tipkovnice nije moguće pristupiti određenim djelovima stranice

 • Mrežna stranica nije prilagođena čitačima zaslona za desktop i mobilne platforme

 • Stranica ne podržava jednostavno mijenjanje vrste fonta u font pogodan za osobe s disleksijom

 • Vizualne provjere i potvrđivanja ne koriste i auditivnu provjeru na mrežnim stranicama

 • Stranica koristi div elemente

 • Na mrežnim stranicama postoji mogućnost za povećavanje fonta međutim veličina istog nije usklađena

 • Veliki tekstovi ne koriste povezane slike, ikone ili grafički sadržaj kako bi došlo do lakšeg razumijevanja tekstova kod krajnjeg korisnika

 

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. 

 


Priprema ove izjave o pristupačnosti


Ova je izjava sastavljena 14.rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu.
Izjava je zadnji put preispitana 14. rujna 2020. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.


Povratne informacije i podaci za kontakt


Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: 
hztm@hztm.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte:
ppi@pristupinfo.hr