Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog smanjenih zaliha molimo darivatelje 0 pozitivne krvne grupe i sve darivatelje Rh negativnih krvnih grupa da pristupe darivanju krvi, a darivatelje AB pozitivne krvne grupe da odgode darivanje zbog povećanih zaliha. Zahvaljujemo svim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Akreditirane pretrage

1. Prema normi HRN EN ISO 15189:2008

Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti:

 1. HBsAg  - Dokazivanje prisutnosti površinskog antigena virusa hepatitisa B
 2. Anti –HCV -  Dokazivanje prisutnosti antitijela na  virus hepatitisa C
 3. HIV Ag/At - Istovremeno dokazivanje prisutnosti HIV p24 Ag i antitijela na HIV -1 i HIV-2
 4. Anti-TP  - Dokazivanje prisutnosti antitijela na Treponema pallidum

Odjel za molekularnu dijagnostiku:

 1. Kvantitativno određivanje razine Hepatitis C virusne (HCV) RNA
 2. Kvantitativno određivanje razine Hepatitis B virusne (HBV) DNA
 3. Kvantitativno određivanje razine virusa humane imunodeficijencije 1(HIV-1) RNA
 4. NAT probirno testiranje na prisustvo HBV/HCV/HIV 1

Odjel za eritrocitnu dijagnostiku:

 1. Određivanje ABO i RhD krvnih grupa ručna metoda
 2. Određivanje ABO i RhD krvnih grupa ručna metoda DiaMed tehnologija
 3. Određivanje ABO i RhD krvnih grupa poluautomatska metoda DiaMed tehnologija
 4. Indirektni antiglobulinski test ručna metoda DiaMed tehnologija
 5. Indirektni antiglobulinski test poluautomatska metoda DiaMed tehnologija
 6. Identifikacija antieritrocitnih protutijela ručna metoda DiaMed tehnologija
 7. Križna proba ručna metoda DiaMed tehnologija
 8. Određivanje ABO i RhD krvnih grupa utomatska metoda DiaMed tehnologija
 9. Indirektni antiglobulinski test automatska metoda DiaMed tehnologija

Odjel za trombocitnu i leukocitnu dijagnostiku i hemostazu:

 1. Protrombinsko vrijeme (PV)
 2. Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV)
 3. Fibrinogen (FIB)

Odjel za mikrobiologiju:

 1. Ispitivanje sterilnosti uzoraka tkiva

 
2. Prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2005

Odjel za mikrobiologiju:

 1. Ispitivanje sterilnosti farmaceutskih otopina za parenteralnu primjenu