Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog smanjenih zaliha molimo darivatelje 0 pozitivne krvne grupe i sve darivatelje Rh negativnih krvnih grupa da pristupe darivanju krvi, a darivatelje AB pozitivne krvne grupe da odgode darivanje zbog povećanih zaliha. Zahvaljujemo svim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Potvrda o akreditaciji

 

HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

Laboratorijska dijagnostika i klinička transfuzija

 

akreditiran je 17. ožujka 2014. Prema normama 

HRN EN ISO 15189:2008 (ISO 15189:2007; EN ISO 15189:2007)

i

HRN EN ISO/IEC 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006;  

EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006)

 

Područje akreditacije:

  • Serološka i molekularna dijagnostika krvlju prenosivih bolesti
  • Eritrocitna dijagnostika i hemostaza
  • Mikrobiološko ispitivanje sterilnosti uzoraka tkiva
  • Ispitivanje sterilnosti farmaceutskih otopina za parenteralnu primjenu