Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog smanjenih zaliha molimo darivatelje svih krvnih grupa, a posebno krvne grupe 0 + da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

OBAVIJEST

 

Poštovani,

Nastavno na trenutni razvoj događaja, vezan uz Corona virus (COVID-19) te prateći preporuke stožera civilne zaštite, donijeli smo odluku i odgađamo predavanja u HZTM, koja su bila planirana kao trajna edukacija u komorama HKMS i HKZR od ožujka pa na dalje, dok se ne steknu uvjeti za održavanje skupova.

 

U Zagrebu, 13.3.2020

 

Barbara Bačić

dipl.med.techn.

koordinator za izobrazbu