Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izuzetno velikog odaziva darivatelja, molimo Vas da odgodite svoje darivanje za naredne dane. Zahvaljujemo svim dobrovoljnim darivateljima na darovanoj krvi. SRETNU NOVU GODINU ŽELI VAM VAŠ HZTM
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

20.05.2008.

Godišnje izvješće podastire:

REFERENTNI CENTAR MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
Petrova 3, 10000 Zagreb

SKINITE IZVJEŠĆE ZA 2007. (veličina .zip datoteke 1,65MB)

SADRŽAJ IZVJEŠĆA

UVOD 5
Organizacijska shema Referentnog centra u HZTM/MED 6
Stručno kadrovski uvjeti 7

I. PREGLED POSLOVA PO PODRUČJIMA DJELOVANJA 8

1. Uzimanje krvi i promidžba 8
2. Prerada i izdavanje krvi 8
3. Imunohematologija 9
4. Imunogenetika trombocita/leukocita i hemostaza 11
5. Serologija krvlju prenosivih bolesti 12
5. Molekularna imunogenetika 16
6. Priprava testnih reagencija i seruma 17
7. Mikrobiologija 18
8. Elektronička obrada podataka 18
9. Osiguranje i kontrola kvalitete 18
10. Upravljanje kvalitetom 19
11. Vanjske stanice u okviru HZTM 20

II. ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ 21

1. VALIDACIJE 21
a. Laboratorijska djelatnost 21
b. b) Krvni pripravci 21
2. KONTROLA KVALITETE RADA TRANSFUZIOLOŠKE DJELATNOSTI RH 22
3. SUDJELOVANJE HZTM U MEĐUNARODNIM KONTROLAMA KVALITETE 22
RADA LABORATORIJA 22

III. PREGLED STRUČNO- ZNANSTVENIH I EDUKACIJSKIH AKTIVNOSTI U 2007.GOD. 24

1. Izbor u znanstveno zvanje 24
2. Izbor u stručno zvanje 24
3. Sudjelovanje na kongresima, simpozijima, skupovima i tečajevima trajne izobrazbe 24
4. Stručni sastanci održani u suorganizaciji HZTM 26
5. Stručno-znanstveni rad 28
6. Rad na skupovima i sastancima usko vezanim uz struku 33
7. Nastavnički rad: 33
8. Mentorstvo 34
9. Izobrazba specijalizanata provedena u HZTM 34
10. Tečaj iz transfuzijske medicine za zdravstvene djelatnike VŠS i SSS 34
11. Ispiti 34
12. Doedukacija zdravstvenih djelatnika HZTM 34
13. Studijski boravci u drugim transfuzijskim centrima 35
14. Studijski boravci provedeni u HZTM 35
15. Stručna suradnja s drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu 35
16. Članstvo u strukovnim udugama 36
17. Sudjelovanje u organizaciji kongresa 36
18. Uredništvo u strukovniom časopisu 36

Sheme:

Shema: 1: ORGANIZACIJSKA SHEMA REFERENTNOG CENTRA U HZTM/MED 6

Grafikoni:

Grafikon 1: HIV Ag/Ab 16
Grafikon 2: Anti TP 16
Grafikon 3: HBsAg 17
Grafikon 4: Anti HCV 17

Tablice:

Tablica 1: Ukupan broj potvrdnih testiranja u davatelja krvi RH 14
Tablica 2: Raspodjela potvrdnih testiranja u odnosu na ustanovu-pošiljatelja 14
Tablica 3.: Epidemiološke karakteristike davatelja krvi RH u odnosu na krvlju prenosive bolesti 15
Tablica 4: Specifičnost testova pretraživanja krvi davatelja na biljege krvlju prenosivih bolesti 16