Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izuzetno velikog odaziva darivatelja, molimo Vas da odgodite svoje darivanje za naredne dane. Zahvaljujemo svim dobrovoljnim darivateljima na darovanoj krvi. SRETNU NOVU GODINU ŽELI VAM VAŠ HZTM
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Lista pristupnika s istaknutim bodovima

HRVATSKI ZAVOD ZA

TRANSFUZIJSKU MEDICINU

ZAGREB, PETROVA 3

Klasa: 112-01/15-02/07

Ur.broj: 251-541-03/1-15-2

U Zagrebu, 15.12.2015.

Temeljem članka 5. stavka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine broj 83/15.) nakon analize zaprimljenih prijava i bodovanja pristupnika na natječaj za specijalističko usavršavanje doktora medicine iz transfuzijske medicine, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 129/15. 27.11.2015. i Večernjem listu 27.11.2015. po kriterijima iz članka 3. Pravilnika Povjerenstvo za izbor specijalizanata objavljuje

LISTU PRISTUPNIKA S ISTAKNUTIM BODOVIMA

1. Marko Karlo Radovčić, dr.med. – ukupno 15,43 bodova

            Mjerilo 1.                     6 bodova

            Mjerilo 2.                     3,83 boda

            Mjerilo 5.c                   0,6 boda

            Mjerilo 6.a                   4 boda

            Mjerilo 7                      1 bod


2. Hana Safić, dr.med. – ukupno 15 bodova

            Mjerilo 1.                     6 bodova

            Mjerilo 2.                     4,2 boda

            Mjerilo 5.c                   0,8 boda

            Mjerilo 6.1                   4 boda


3. Kristina Juzbašić, dr.med. – ukupno 14,21

            Mjerilo 1.                     6 bodova

            Mjerilo 2.                     4,61 boda

            Mjerilo 6.b                  3,6 boda


4. Marina Repušić Babacanli dr.med. – ukupno 13,88

            Mjerilo 1.                     6 bodova

            Mjerilo 2.                     3,68 boda

            Mjerilo 5.c                   0,2 boda

            Mjerilo 6.a                   4 boda


5. Matea Vinković, dr.med. – ukupno 11,79

            Mjerilo 1.                     6 bodova

            Mjerilo 2.                     4,79 boda

            Mjerilo 5.c                   0,6 boda

            Mjerilo 6.a                   0,4 boda


6. Marijana Šupe, dr.med. – ukupno 11,38

            Mjerilo 1.                     6 bodova

            Mjerilo 2.                     3,98 boda

            Mjerilo 5.a                   0,4 boda

            Mjerilo 6.a                   0,8 boda

            Mjerilo 6.b                  0,2 boda


7. Morana Kosanović-Bajić, dr.med. – ukupno 10,21

            Mjerilo 1.                     6 bodova

            Mjerilo 2.                     4,21 boda

 

                                                                                   Povjerenstvo za izbor specijalizanata