Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Molimo darivatelje B+ (poz) i AB+ (poz) krvne grupe da odgode darivanje krvi. Hvala. Zahvaljujemo svim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Odsjek za DNA tipizaciju (DNA)

Voditelj odsjeka za DNA tipizaciju (DNA) je Vesna Đogić, dr.med, specijalist transfuziolog

HLA tipizacija u svrhu procjene povezanosti/suspektnosti HLA alela s autoimunim bolestima (human leucocyte antigen) se provodi komercijalnim testovima visoke rezolucije baziranim na PCR-SSP metodi (PCR umnožavanje alel-specifičnim primerima). Svi testovi koje koristimo imaju CE markicu i odobrenje od EFI-ja (European Federation for Immunogenetics). Osim bolesnicima (na zahtjev liječnika kliničara), HLA tipizaciju (razred I i II) radimo dobrovoljnim davateljima trombocita na staničnom separatoru u svrhu usmjerene transfuzije trombocita određenog HLA genotipa.

Genetički biljezi trombofilije U stanjima trombofilija i tromboza (poremećaji obilježeni pojačanim zgrušavanjem krvi) potvrđujemo postojanje mutacija gena za pojedine čimbenike koagulacije ili  kod enzima uključenih u metabolizam homocisteina, te polimorfizma plazminogen aktivator inhibitora zgrušavanja (Faktor V Leiden- A1691G, Faktor ll protrombin- G20210A, MTHFR- C677T, PAI-1 4G/5G).

Određivanje genotipa IL28B C/T SNP polimorfizma  IL-28B genotip je koristan pokazatelj odgovora na antivirusnu terapiju kod bolesnika s kroničnim hepatitisom C, uspjeha liječenja i važan parametar procjene vjerojatne duljine liječenja. Genotip IL28B C/T SNP polimorfizma  pomaže u procjeni terapijskog protokola jer nositelji genotipa CC polimorfizma IL28B (rs 12979860)  bolje odgovaraju na liječenje u odnosu na genotipove CT i TT.

Genotipizaciju sustava HPA (trombocitni antigeni) i HNA (leukocitni antigeni) provodimo u postupku ispitivanja neonatalne aloimune trombocitopenije (NATP), odnosno neutropenije. Genotipizaciju trombocitnih antigena (HPA) provodimo i kod davatelja trombocita na staničnom separatoru, zbog potreba stvaranja HPA tipiranog panela trombocita u svrhu određivanja specifičnosti HPA aloantitijela i također, poola tipiranih davatelja trombocita za liječenje NATP i posttransfuzijske purpure (PTP).
Genotipizaciju neutrofilnih antigena (HNA) provodimo kod ženskih davateljica u okviru kompletne imunohematološke obrade radi sprečavanja TRALI-ja.
Genotipizaciju sustava ABO, RH-D (CDE, parcijalni D, slabi D , ispitivanje  D zigotnosti) provodimo kod slabije serološke ekspresije ovih antigena na eritrocitima, te postojanja problema u serološko imunohematološkom određivanju ovih krvnih grupa kod bolesnika i DDK. Koristimo komercijalne testove (CE markica) bazirane na PCR-SSP metodi.

Zbog nepodudarnosti u RH krvno grupnom sustavu između majke i fetusa može doći do prijelaza majčinih anti-D protutijela kroz placentu i vezanja za fetalne eritrocite, što može dovesti do in vivo destrukcije fetalnih eritrocita. To je vodeći uzrok hemolitičke bolest novorođenčadi (HDN), kod RHD pozitivnih fetusa koje nose RHD negativne majke. Odnedavna je uvedena prijenatalna, dijagnostička pretraga – RHD genotipizacija fetalne DNA iz majčine plazme zbog utvrđivanja  rizika fetusa za HDN-hemolitičku bolest tijekom trudnoće kod RHD negativnih majki te provođenja ciljane imunoprofilakse RhD negativnih trudnica. Prema uputi od ginekologa provodi se nakon 12-16. gestacijskog tjedna fetalna RHD genotipizacija iz majčine plazme, a potom se primjenjuje imunoprofilaksa.