Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izuzetno velikog odaziva darivatelja, molimo Vas da odgodite svoje darivanje za naredne dane. Zahvaljujemo svim dobrovoljnim darivateljima na darovanoj krvi. SRETNU NOVU GODINU ŽELI VAM VAŠ HZTM
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Odjel za mikrobiologiju

Kontakti

Voditeljica:

Prim. Ivanka Batarilo, dr. med. spec. medicinske mikrobiologije s parasitologijom
e-mail: ivanka.batarilo@hztm.hr; tel. 4600 384

Glavni tehničar:

Lidija Rukavina, bacc. medicinsko-laboratorijske dijagnostike
e-mail: lidija.rukavina@hztm.hr; tel. 4600 315

Organizacija Odjela za mikrobiologiju:

Na Odjelu rade: 2 liječnika specijalista medicinske mikrobiologije s parasitologijom, 4 bacc. medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 3 zdravstvena tehničara, 2 tehničara i 1 pomoćna djelatnica.

Odjel je organiziran u tri odsjeka.

1. Odsjek za mikrobiologiju u MED

Mikrobiološki se obrađuju i ispituju:

  • uzorci krvi i krvnih pripravaka
  • uzorci laboratorijske vode
  • uzorci dobiveni u kontroli žive i nežive okoline u Službi za transfuzijsku medicinu

2. Odsjek za mikrobiologiju u FAR

Mikrobiološki se obrađuju i ispituju:

  • uzorci dobiveni u kontroli žive i nežive okoline u Službi za farmaceutsku djelatnost
  • uzorci poluproizvoda i energenata na biološko opterećenje (bioburden)
  • uzorci gotovih proizvoda za parenteralnu primjenu na sterilnost

3. Odsjek za vanjske mikrobiološke usluge

Mikrobiološki se obrađuju i ispituju:

  • uzorci dobiveni u kontroli žive i nežive okoline
  • uzorci uzgojene kože i dijelova tkiva na sterilnost
  • uzorci gotovih farmaceutskih proizvoda (vodene otopine lijekova, liofilizirani pripravci, ampule i drugi oblici pripravka za parenteralnu primjenu) na sterilnost
  • biološki indikatori korišteni u kontroli sterilizacije

Rukovanje uzorcima

Uzorci se transportiraju u prijenosnim hladnjacima, uz prateću uputnicu (narudžbenicu) na kojoj moraju biti podatci o vrsti i količini uzorka te datum uzorkovanja.

Prijem uzoraka

Uzorci se zaprimaju radnim danom od 7,30 do 14,00 na prijemnom šalteru broj II (CP II), prizemlje objekta II u Petrovoj 3.

Izdavanje nalaza

Nalazi se izdaju u pisanom obliku nakon završenog testiranja i poštom šalju na adresu naručitelja usluga. Moguće je slanje nalaza faksom te davanje informacija telefonom.