Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Molimo sve davatelje Rh negativnih krvnih grupa da se odazovu darivanju. Zahvaljujemo svim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Odjel za trombocitnu i leukocitnu dijagnostiku i hemostazu

Voditelj odjela:

Prim.dr.sc. Maja Tomičić, dr.med., specijalist transfuzijske medicine

Vrste pretrage:

I.  ANTITROMBOCITA I ANTILEUKOCITNA PROTUTIJELA (ATA i ALA)

 1. Određivanje prisutnosti antitrombocitnih autoprotutijela na trombocitima i u plazmi ispitanika (metoda imunofluoroescencije)
 2. Određivanje specifičnosti antitrombocitnih (HPA) aloprotutijela u plazmi ispitanika (enzimsko-imunološka metoda: PAK-12,MAIPA)
 3. Određivanje prisutnosti antigranulocitnih autoprotutijela na granulocitima, (limfocitima) i u plazmi ispitanika (metoda imunofluoroescencije)
 4. Određivanje specifičnosti antigranulocitnih (HNA) aloprotutijela u plazmi ispitanika (enzimsko-imunološka metoda: MAIGA i leukoaglutinacija)
 5. Određivanje prisutnosti antileukocitnih aloprotutijela (anti-HLA I i II) u serumu ispitanika (enzimsko-imunološka metoda: QUICKSCREEN, B-SCREEN)
 6. Laboratorijsko ispitivanje PSTP (pseudo-trombocitopenija ovisna o EDTA, lažna trombocitopenija), trombociti u EDTA i citratu
 7. Laboratorijsko ispitivanje HIT (Heparinom inducirane trombocitopenije), antiheparinska protutijela (enzimsko-imunološka metoda: EIA-HPF4, gel metoda: Pagia i agregacija/aktivacija trombocita: HIPA)
 8. Ispitivanje aloimune fetalne/neonatalne trombocitopenije (FNATP)
 9. Ispitivanje aloimune neonatalne neutropenije (ANN)
 10. Ispitivanje nehemolitičkih poslijetransfuzijskih reakcija (FHNR, TRALI, refraktornost)
 11. Probir na prisutnost ALA i ATA (HNA,HLA I, HLA II i HPA) u plazmi potencijalnih davateljica koncentrata trombocita/plazme na staničnom separatoru.

  Određivanje trombocitnih i neutrofilnih antigena (HPA-1- 15, HNA 1,3) DDK i bolesnika, (molekularna metoda: PCR- SSP)-RADI SE U ODJELU ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU, HZTM

II. ISPITIVANJE HEMOSTAZE

 1. KOAGULOGRAM: PV (protrombinsko vrijeme), INR, APTV (aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme), Fib. (Fibrinogen), Trb. (Trombociti) i Agr.trb. (Agregacija trombocita), (koagulometrija).

  Dodatni testovi hemostaze –D-D (D-Dimer), AT III (Antitrombin III), PC (Protein C), (kromogena i imunoturbidimetrijska metoda)
 2. Ispitivanje funkcije trombocita (metoda impedancije)
 3. Predoperativno ispitivanje hemostaze
 4. Određivanje seroloških biljega za trombofiliju (PC, AT III) kod bolesnika s trombozama, embolijom pluća, CVI, infarktom miokarda, tijekom rizične i patološke trudnoće, tijekom terapije peroralnim antikoagulantnim lijekovima i oralnih kontraceptiva.

  Određivanje molekularnih biljega za trombofiliju: Faktora V Leiden, mutacije Faktora II, MTHFR i PAI-1, (molekularna metoda: PCR- SSP)-RADI SE U ODJELU ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU, HZTM

III. KONTROLA KVALITETE KRVNIH PRIPRAVAKA

 1. Krioprecipitat univerzalni pool 10 doza: određivanje F VIII, vWF i fibrinogena
 2. SSP (svježe smrznuta plazma): određivanje F VIII prije smrzavanja i nakon otapanja doze plazme)