Medicinski proizvodi

 

Naziv Ø / Veličina Pakiranje/kutija
Set za infuziju 100 komada
Set za infuziju Y* 100 komada
Set za transfuziju 100 komada
Set za kisik 25 komada
Produžetak za infuziju (150 cm)* 50 komada
Priključak za perfuzor pumpu* 100 komada
Microflex-set za venepunkciju
0,4 mm / 27 G*
0,7 mm / 22 G
0,8 mm / 21 G*
100 komada
Aspiracijski kateter (53 cm)
Ch 6 *
Ch 8
50 komada
Aspiracijski kateter¸(60 cm)
Ch 10
Ch 12
Ch 14
Ch 16
Ch 18
50 komada
Urinski kateter tip Nelaton (18 cm)
Ch 6 *
Ch 8
Ch 10
Ch 12
Ch 14
Ch 16
Ch 18
Ch 20 *
50 komada
Urinski kateter tip Nelaton (39 cm)
Ch 6 *
Ch 8
Ch 10
Ch 12
Ch 14
Ch 16
50 komada
Urinski kateter tip Nelaton (40 cm)
Ch 18
Ch 20 *
50 komada
Abdominalni dren (60 cm)
Ch 22
Ch 24
Ch 26
Ch 28
Ch 30
25 komada
Redon dren (50 cm)
Ch 12
Ch 14
Ch 16
Ch 18
50 komada
Rektalne sonda (30 cm) *
Ch 28
Ch 30
50 komada
Sonde za hranjenje (50 cm) *
Ch 8
Ch 10
50 komada
Intrauterini kateter* 100 komada
Cijev za povezivanje* 150 komada
Most – plastična igla* 150 komada
Zračnica – plastična igla* 200 komada

* proizvodi po narudžbi

Usluga sterilizacije etilen oksidom