Odjel medicinskih proizvoda

Lokacija: Park prijateljstva 1, 10000 Zagreb

Odjel medicinskih proizvoda djeluje više od 40 godina unutar Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, stvarajući i razvijajući proizvodni program medicinskih proizvoda za jednokratnu uporabu. Jedini smo proizvođač u Republici Hrvatskoj s proizvodnim programom koji obuhvaća setove za infuziju, setove za transfuziju, razne vrste katetera i sondi. Isto tako prema željama naših kupaca/korisnika možemo izraditi proizvode u skladu s njihovim posebnim potrebama.

Medicinski proizvodi HZTM-a, osim što udovoljavaju regulatornim zahtjevima Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13), te pripadajućim pravilnicima, zadovoljavaju i sve zahtjeve europske norme MDD 93/42/EEC (EC Certifikati) za medicinske proizvode. Temeljem ispunjenja tih zahtjeva naši proizvodi nose CE znak kvalitete.

Proizvodi visoke kakvoće i sigurnosti rezultat su višegodišnjeg znanja i iskustva djelatnika, te sustavnog građenja kakvoće prema najnovijim zahtjevima i standardima. Sve su ove aktivnosti okrunjene uspješnim certifikacijskim auditom TÜV SÜD (Management Service/Product Service) – München, po prvi puta: 31. listopada 2006. godine. Od tada kvaliteta svih procesa sustavno se, na godišnjoj razini, provjerava od strane ovlaštenih tijela. Na temelju dokaza o uspješno uvedenom i primjenjivanom sustavu upravljanja kvalitetom u svim segmentima proizvodnje i distribucije sterilinih medicinskih proizvoda za jednokratnu uporabu dodijeljeni su nam sljedeći certifikati:

Certifikat EN ISO 13485:2012 za sustav kvalitete u proizvodnji medicinskih proizvoda

Proces sterilizacije etilen oksidom u skladu je sa zahtjevima ISO 11135-1:2007, kao i EN ISO 13485:2012, što se također provjerava sustavnim nadzorom.

Pružamo i usluge sterilizacije etilen oksidom za vanjske korisnike.